VÅRA TJÄNSTER

vismaspcs_prod3

Ekonomi är ett stort område som bland annat omfattar löpande bokföring och lönehantering.
I ekonomihanteringen ligger en hel del administrativt arbete som tar mycket tid. Det är därför smart att lägga företagets ekonomi hos någon som vet hur man gör. Lön är i många fall den största kostnaden i företaget och det är därför otroligt viktigt att löneredovisningen blir rätt.
Att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult som sköter din redovisning innebär att du får en kvalificerad konsult som alltid är uppdaterad och väl insatt i rådande lagar och regler som gäller för din verksamhet. Auktorisationen betyder att din ekonomi- och lönehantering vilar i trygga händer.

Därför erbjuder vi Er detta:

> Redovisning och löpande bokföring
> Fakturering och leverantörsbetalningar
> Löneadministration
> Deklaration
> Bokslut / Årsredovisning
> Budget- och likviditetsplanering
> Rådgivning och konsultation
> Bolagsbildning
> Företagsförvärv
> Outsourcing av hela ekonomifunktionen