HEM

clearwater_personal

VD Bettina Rosengren
-”Välkommen till ClearWater Ekonomi AB.”

ClearWater Ekonomi AB har funnits sedan 2007.
Redovisningskonsulten är i många fall det mindre företagets ekonomiavdelning som utför tjänster inom såväl redovisning som affärsutveckling och rådgivning.
Det är Redovisningskonsulten som bl a gör den löpande redovisningen, deklarationer, bokslut och årsredovisningar samt deltar i ekonomisk planering och budgetarbete.

Den Auktoriserade Redovisningskonsulten har ett framåtblickande och proaktivt perspektiv.
Därför ser vi till att kvaliteten i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen uppstår redan i det löpande arbetet, i stället för i efterhand via revision.
Den fortlöpande kundkontakten under året medför också att den Auktoriserade Redovisningskonsulten är väl insatt i företagets verksamhet, och har därmed goda förutsättningar att vara en viktig rådgivare vid företagets beslut och utveckling av verksamheten.